Trileptal

To piąty już lek przeciwpadaczkowy, którego próbujemy, chcąc zatrzymać napady przysenne (o których nie piszemy). Trileptal zastąpił Tegretol – lek ten mimo wysokiego stężenia praktycznie nic nie zmienił. Nic więcej na ten temat na razie nie możemy napisać, dzisiejszy dzień jest dopiero drugim po zmianie, za wcześnie więc na wnioski. Dodamy jedynie, że Trileptal ma postać zawiesiny, łatwiej więc go podawać niż Tegretol, który jest w tabletkach.
Ponieważ oba leki są do siebie zbliżone składem, mogliśmy od razu odstawić Tegretol i podać docelową dawkę Trileptalu, co pozwoliło nam na uniknięcie powolego wycofywania (jak przy Sabrliu) Tegretolu.