I znowu ten 1%

Pewnie już słyszeliście, że w tym roku jest sporo zmian w sposobie rozliczania PIT – a tym samym w kwestii ewentualnego przekazania potrzebującym 1% swojego podatku.

PITy za 2018 rok będą przygotowane przez urząd skarbowy – i w takim rozliczeniu każdy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana organizacja znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy (na przykład takiego Kacpra), to ten sam cel szczegółowy (taki Kacper) zostanie również wskazany w PIT za rok 2018 przygotowanym przez urząd skarbowy. Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Uwaga! Usługa Twój e-PIT będzie dostępna dopiero od 15 lutego (i do 30 kwietnia 2019 roku). Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

A co w sytuacji, jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku i na przykład Kacprowi? W takim wypadku w zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, trzeba również zalogować się do usługi Twój e-PIT. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.

Jeśli zdecydujecie się dalej przekazywać swój 1% Kacprowi, to bardzo dziękujemy. Jeśli zechcecie to zrobić po raz pierwszy, to ‘namiary’ na niego są następujące:

KRS: 0000037904

Cel szczegółowy: 13243 KORNECKI KACPER

Przy okazji, gdybyście się zastanawiali, co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób one będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie OPP, to odpowiadamy. Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Warto również wspomnieć, że emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, to będzie funkcjonować tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą). Czas na przekazanie POI-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2019 r.

Wszystkie informacje i grafiki podajemy za stroną: https://www.podatki.gov.pl