Kolejne 10 minut później…

… Kacper pomógł Po się uwolnić.