Póki co na jednym dniu bez napadu kończymy

i liczymy od nowa…