Przekaż Kacprowi 1%

Aby to zrobić, wystarczy w rozliczeniu za rok podatkowy 2015, w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać numer KRS 0000037904.
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1% należy wpisać 13243 KORNECKI KACPER.

przekaż 1%_2015