Zapalenie gardła… i zapalenie krtani…

A przed nami ogromne zmiany, o których napiszemy wieczorem (najpóźniej jutro!).